Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave: Kig tilbage

Kig tilbage på den indledende skriveøvelse "Hvordan vil du gerne ses?" i dette kapitel, hvor du skulle præsentere dig selv. I lyset af, hvad du har lært i dette kapitel, hvad tænker du så om din selvfremstilling?

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvad ved du om selvbiografi og selviscenesættelse?

Besvar følgende spørgsmål:

  1. Skriv tre nøgleord, som kendetegner vores tid. Uddyb hvert af nøgleordene med en sætning eller to.
  2. Hvad kan ligge til grund for, at der udkommer mange selvbiografiske værker i 00’erne og 10’erne?
  3. Hvad betyder begreberne det fortalte jeg og det fortællende jeg?
  4. Hvorfor indeholder selvbiografiske værker altid en fortolkning af begivenheder?
  5. Hvorfor kan den selvbiografiske tekst af Lone Hørslev karakteriseres som indadvendt?
  6. Hvilke citater kan du finde hos Yahya Hassan og Hassan Preisler, som peger på sociale eller identitetsmæssige temaer?
  7. Hvilken tekst i dette kapitel var mest interessant? Hvorfor?
  8. Hvilken tekst passer bedst til de nøgleord, du valgte i spørgsmål 1?
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761665935. Copyright forfatterne, Dansklærerforeningens Forlag / Systime A/S 2018